Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. Public Relations i Public Affairs

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Public Ralations i Public Affairs

 Zakres obowiązków:

 • Stworzenie i realizacja planu oraz taktyki działań Public Relations i Public Affairs, służących budowie wizerunku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie,
 • Realizacja procesu komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków przekazu i komunikacji Gminy, tj. strona internetowa Gminy, profil na portalu społecznościowym, newslettery, broszury informacyjne i inne narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • komunikacja reaktywna, w tym odpowiedzi na zapytania mediów, publikacje, polemiki etc.,
 • Opracowanie potrzebnych narzędzi oraz działania w sytuacjach kryzysowych,
 • Nawiązanie i podtrzymywanie relacji z mediami,
 • Organizowanie spotkań z dziennikarzami,
 • Stworzenie bazy mediów,
 • Monitoring mediów,
 • Tworzenie prezentacji PR,
 • Opracowywanie, redagowanie i koordynacja publikacji oraz rozpowszechniania materiałów promocyjnych (gadżety), informacyjnych, periodyków oraz innych publikacji dotyczących działalności Gminy,
 • Pisanie materiałów prasowych, w tym: informacji prasowych, relacji, wywiadów, felietonów,
 • Wsparcie dla Zarządu Gminy w zakresie przygotowywania spotkań z członkami Gminy,  ich kontaktów z mediami (wywiady, wystąpienia w mediach) oraz udziału w konferencjach (debaty, panele),
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków Zarządu oraz pracowników i współpracowników Gminy,
 • Prowadzenie komunikacji wewnętrznej Gminy,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami, partnerami zewnętrznymi,
 • Opracowywanie projektu oraz nadzór nad realizacją budżetu Biura,
 • Zarządzanie podległym personelem.

Wymagania:

– Wiedza merytoryczna i doświadczenie z zakresu PR i komunikacji społecznej,

– Wiedza ogólna z zakresu problematyki mniejszości żydowskiej w Polsce i na świecie

– Znajomość środowiska mass mediów oraz umiejętność współpracy z nim.

– Bardzo wysokie umiejętności organizacyjne w tym zdolność planowania i ustalania priorytetów.

– Umiejętność rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych/stresowych, ewaluacji osób i zadań.

– Doskonale rozwinięte kompetencje językowe, elokwencja i wysoka komunikatywność.

– Umiejętność analizy i syntezy informacji, pisania i redagowania tekstów informacyjnych oraz jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.

– Samodzielność i inicjatywa, asertywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

– Zaangażowania i gotowość do mierzenia się z nowymi wyzwaniami.

– Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

 

Dodatkowymi atutami będą:

– Pogłębiona wiedza z zakresu historii, kultury i tradycji żydowskiej.

– Znajomość środowiska organizacji żydowskich funkcjonujących w otoczeniu Gminy.

Oferujemy:

– Ciekawą i odpowiedzialną pracę.

– Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie tradycji i kultury żydowskiej, relacji polsko-żydowskich oraz współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

– Stabilne zatrudnienie w oparciu o preferowaną przez pracownika formę współpracy (umowa o pracę /B2B)

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania aplikacji (CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz listu motywacyjnego)

na adres email: hr@jewish.org.pl do dnia 30 sierpnia 2019 r.
W temacie maila prosimy wpisać: Rekrutacja PR

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatkami/kandydatami.