Konwersja

Konwersja na judaizm (hebr. Gijur) jest poważną decyzją, która całkowicie zmienia życie człowieka. Zgodnie z tradycyjnym prawem żydowskim Żydem jest ktoś, kto ma żydowską matkę lub przeszedł konwersję na judaizm. Jak długo istnieją Żydzi, ludzie przechodzą na Judaizm. W księdze Bereszit (12,5) Tora wspomina, że Abraham i Sara, pierwsi Żydzi, konwertowali ludzi, zanim udali się do ziemi Kanaan. Na całym świecie jest wiele typów ludzi, którzy przystępują do konwersji na judaizm (hebr. Gijur). Niektórzy mają żydowskich rodziców albo dziadków, inni nie mają w ogóle żydowskich przodków, ale wszystkich łączy wiara w jednego B!ga i pragnienie bycia częścią Narodu Izraela.

Z jednej strony konwersja jest niezwykle prosta, trzeba przyjąć i starać się wypełniać obowiązki nałożone przez żydowskie prawo i tradycję. Z drugiej strony jest to dość skomplikowane, bo konieczne jest zrozumienie i doświadczenie obowiązków, zanim się je przyjmie. Najpierw należy zacząć żyć żydowskim życiem, w przeciwnym razie nie sposób zrozumieć nałożonych zobowiązań.

Synagoga im. Nożyków

Poznanie i przyswojenie szczegółów żydowskiego życia często zajmuje lata. Od osoby będącej w procesie konwersji oczekuje się, że będzie brać udział w organizowanych przez Gminę wykładach, a także będzie uczestniczyć w modlitwach w Szabaty i święta. Dalsze kroki muszą zostać podjęte przez osobę będącą w procesie konwersji, może to być nauka języka hebrajskiego, rozszerzone studiowanie Tory, wyjazdy do Izraela oraz udział w różnych żydowskich zajęciach organizowanych w Warszawie.

Przygotowania do Gijuru trwają co najmniej dwa lata, choć to bardzo zależy od czasu i wysiłku, który kandydat włoży. Ogólny program materiałów, które należy opanować i zintegrować z życiem codziennym, obejmuje: Szabat, Kaszrut, modlitwy, błogosławieństwa, żydowski cykl świąt, żydowski cykl życia, etykę żydowską i wiele więcej. Kandydat musi opanować podstawy hebrajskiego, żeby właściwie odczytać modlitewniki i rozumieć podstawowe teksty. Konwersja jest włączaniem w społeczność, a zatem osoba będąca w procesie konwersji musi odnaleźć swoje miejsce w lokalnej i światowej społeczności żydowskiej.

Nie przeprowadzamy konwersji w Warszawie, jedynie przygotowujemy do Rabinicznego sądu – Beit Din. Beit Din spotyka się z kandydatami do Gijuru i sprawdza, czy są w pełni gotowi do zostania Żydami. Kiedy Beit Din jest zadowolony z przygotowania kandydatów, kończy proces konwersji. Pracujemy z wieloma różnymi sądami rabinicznymi – najczęściej w Anglii lub Izraelu. Osoba po konwersji staje się kandydatem do członkostwa w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i imigracji do Izraela. W Warszawie nie ma opłat za edukację i przygotowanie, choć każdy student musi zapłacić za własne materiały edukacyjne i przedmioty rytualne. Każdy Beit Din nalicza różne koszty administracyjne i oczywiście kandydat musi płacić za własne podróże, wyżywienie i zakwaterowanie.

Proces konwersji w synagodze im. Nożyków zaczyna się od spotkania i rozmowy z jednym z naszych Rabinów. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej: Konwersja na adres naczelnyrabinpl@jewish.org.pl.

Synagoga Ec Chaim

W synagodze Ec Chaim praktykuje się procedurę przejścia na judaizm, która jest zgodna z polityką Rady Rabinów Postępowych Izraela (MARAM) i Ogólnej Konferencji Rabinów Niemiec (ARK). Program nauczania trwa przynajmniej przez pełny rok żydowskiego kalendarza i zawiera główne tematy judaizmu – historię narodu Izraela, kalendarz żydowski i roczny cykl świąt, liturgię, Prawo Żydowskie (Halacha), literaturę żydowską, filozofię, praktyczne życie żydowskie w synagodze i domu, cykl życia i wiele innych. Osoba, która wyraziła chęć przejścia na judaizm, powinna mieć „bagaż” żydowskiego doświadczenia przed rozpoczęciem procesu, najlepiej kilkuletni. Uczestnictwo w kursie rocznym „Podstawy judaizmu”, prowadzonym przez rabina synagogi Ec Chaim, oraz aktywny udział w życiu społeczności, m.in. obecność w synagodze podczas modlitw – jest najważniejszym warunkiem całego procesu.

Należy zaznaczyć, że ostateczną decyzję dopuszczenia do Beit Dinu podejmuje wyłącznie rabin synagogi. Od kandydatów oczekujemy aktywnego udziału w życiu społeczności. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie uznaje certyfikat Beit Dinu ARK za dowód przynależności do narodu żydowskiego. Ten certyfikat jest uznawany przez wszystkie nieortodoksyjne kongregacje na świecie (konserwatywne i reformowane) oraz przez Państwo Izrael jako dowód przynależności do narodu żydowskiego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Synagogi Ec Chaim.