Zarząd Gminy

Gmina to podstawowa organizacja wspólnoty żydowskiej, wchodząca w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Gmina Warszawska z Filią w Lublinie jest największą z gmin tego Związku.

Podstawą funkcjonowania jest Ustawa z dnia 20 lutego o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz. U. Nr 41, poz. 251)
Ustawa [plik PDF]

Prawa Członków Gminy dodatkowo określa rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. (Dz. U. Nr 26, poz. 235)
Rozporządzenie [plik PDF]

Zakres działalności Zarządu określony jest w prawie wewnętrznym wyznaniowej wspólnoty żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2006 roku.
Prawo wewnętrzne [plik PDF]

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Przewodnicząca Zarządu

anna_chipczynska-4

Anna Chipczyńska – od kwietnia 2014 r. Przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (stypendium „Open Society Institute”) oraz Prawa na BPP Law School w Londynie. W latach 2003-2004 była stypendystką w Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Tel Awiwie. Pracowała – między innymi – w Polskiej Akcji Humanitarnej i Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. W 2016 r. Anna Chipczyńska została członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jest członkiem Zgromadzenia założycieli Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, członkiem Rady i Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Wiceprzewodniczący Zarządu

ec-chaim-sesja-portretowa-451-cmykLesław Piszewski – polski działacz społeczności żydowskiej. Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP od października 2014 r. W kwietniu 2014 r. został mianowany Wiceprzewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W 1996 r. został pierwszym Przewodniczącym Gminy Żydowskiej w Warszawie i pełnił tę funkcję latach 1997-1999. Był członkiem centrum wolontariatu społeczności żydowskiej. Dwukrotnie (w 1999 i 2001) był stypendystą Fellow of Nahum Goldmann Fellowship w Izraelu i Szwecji, ponadto uczestniczył w programie Buncher w Izraelu, jest absolwentem Mandel School of Social Education and Leadership w Jerozolimie. Był dyrektorem zarządzającym Fundacji Atara. Nauczał żydowskiej etyki w liceum Lauder Morasha w Warszawie. Lesław Piszewski jako Wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie jest odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomościami i kwestie religijne.

Skarbniczka

Anna Bakuła

Anna Bakuła, urodzona w 1987 w Warszawie. W czasie studiów była jedną z założycielek Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej, gdzie była wybrana na cztery kadencje jako Przewodnicząca (lata 2009-2012). W latach 2011-2013 była Wiceprzewodniczącą Europejskiej Unii Studentów Żydowskich. Pomagała w stworzeniu drugiej edycji projektu Moishe House w Warszawie. W latach 2010 – 2014 pełniła funkcję Sekretarza Sądu Polubownego w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Od 2009 uczestniczyła w pracach grupy mającej na celu zatrudnienie pierwszego rabina reformowanego w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Działania te doprowadziły do powstania Synagogi Ec Chaim, gdzie w latach 2012 – 2014 Anna pracowała jako koordynatorka. W 2014 została wybrana jako Członkini Zarządu w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, gdzie pracuje obecnie jako skarbniczka. Uczestniczyła również w kilkunastu innych projektach edukacyjnych.

Członkowie Zarządu:

anna_dodziuk

Anna Dodziuk. Urodzona w 1947 roku, mieszka w Warszawie. Z zawodu jest psychoterapeutką i publicystką. Kieruje Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji „Prometea”, a także jest superwizorem w warszawskiej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii oraz w kilku ośrodkach leczenia uzależnień w Polsce i Rosji. Jest autorką 20 książek, poświęconych głównie problemom małżeńskim i rodzinnym, uzależnieniu od alkoholu i współuzależnieniu, pomocy psychologicznej i psychoterapii.

W społeczności żydowskiej jest przewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, członek Zarządu Loży Polin B’nei B’rith.

Grażyna Majer

Paweł Lewandowski