Ogłoszenia

Sprzedaż mieszkania przy ul. Puławskiej 230

Warszawa ul. Puławska 230 m.32. 22.01.2018r

Zapytanie ofertowe: Piaseczno ulica Zgoda IA:

9 października 2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wyceny przygotowania całościowego projektu budowlanego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami usługowymi w Piasecznie. Budynek stanowić ma inwestycję Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na należącej do Gminy działce przy ulicy Zgoda I A, róg ulicy Rynkowej w Piasecznie.

Zapytanie ofertowe

 

W sprawie pełnej dokumentacji prosimy o kontakt: wojciech.gers@jewish.org.pl

 

Zapytanie Ofertowe – Otwock – Zofiówka: 

27 września 2017

Przedmiotem zapytania ofertowego jest należący do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie udział w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/2, z obrębu 0072 0 całościowej powierzchni 16,5921 ha. Udział należący do GWŻ  Warszawie wynosi 65921/165921 (ok. 6,5 ha, ok. 38% całej nieruchomości). Pozostała część nieruchomości (udział wynoszący 100000/165921) jest własnością Skarbu Państwa (Starostwo Otwockie). Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW WAI 0/00072930/9 przez Sąd Rejonowy w Otwocku. IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zapytanie ofertowe 

Załącznik do oferty

W sprawie pełnej dokumentacji prosimy o kontakt: wojciech.gers@jewish.org.pl