Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny kompleksowych prac geologicznych dla projektowanej inwestycji tj. budynku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz budynku hotelowego przy ul. Twardej 6 w Warszawie.

Zapytanie ofertowe

Plan wierceń