Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)   przygotowały spotkanie w sprawie  bezpieczeństwa społeczności żydowskich w Polsce

Spotkanie organizowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie...