Synagoga Ec Chaim

7. urodziny Synagogi Ec Chaim (listopad 2017)

Ec Chaim

Ec Chaim to synagoga reformowana działająca w obrębie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Tworzą ją osoby identyfikujące się z reformowanym nurtem judaizmu lub pragnące, pozostając osobami świeckimi, uczestniczyć w nieortodoksyjnym życiu żydowskim. Ma swoją siedzibę w centrum Warszawy, gdzie odbywają się modlitwy i spotkania. To wspaniałe miejsce jest użytkowane dzięki hojności Fundacji Ledor Wador, która od początku wspiera Ec Chaim.

Ec Chaim wychodzi naprzeciw potrzebom tych członków Gminy i osób ze środowiska żydowskiego, które poszukują równowagi pomiędzy tradycją a nowoczesnością. I nie tylko w życiu religijnym, gdyż część wspierających rozwój społeczności reformowanej nie jest religijna. Łączy ich przekonanie, że warto razem tworzyć otwartą, pluralistyczną społeczność.

ec-chaim-sesja-ii-252

Ec Chaim jest kontynuacją i rozwinięciem działalności grupy Chawura, utworzonej w 2006 roku wewnątrz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w celu inicjowania i kształtowania nieortodoksyjnych i świeckich działań Gminy. W 2009 roku Walne Zebranie GWŻ podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do zatrudnienia nieortodoksyjnego rabina. Od października 2010 roku funkcję tę objął rabin Stas Wojciechowicz jako pierwszy reformowany rabin warszawskiej Gminy.

Synagoga Ec Chaim zaprasza do wspólnego świętowania Szabatów oraz świąt żydowskich, na wykłady rabina Stasa Wojciechowicza, studiowanie Talmudu z rabinką Małgorzatą Kordowicz, a dzieci na zajęcia Szkółki Szabatowej.

Opłaty Ec Chaim 

Składki członkowskie, opłaty za posiłki, świąteczne kolacje oraz dotacje należy przelewać na konto:
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa
66 1240 1066 1111 0010 3135 7763
Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na email: ecchaim@jewish.org.pl
Wpłaty na to konto opisane jako „dotacja na cele statutowe” można odpisać od podatku.

Składki członkowskie  Ec Chaim (nie pokrywają się ze składkami GWŻ)
300,00 zł – składka roczna za 1 osobę
450,00 zł – składka roczna za rodzinę (2-6 osób)
200,00 zł – składka roczna student/emeryt

Posiłki w Ec Chaim
Jeden posiłek 20 zł

Opłata „ze zniżką” za miesiąc lub rok z góry przysługuje jedynie osobom z opłaconą składką roczną, więcej informacji udziela biuro ecchaim@jewish.org.pl

Kontakt 
Biuro Synagogi Ec Chaim: ecchaim@jewish.org.pl