Synagoga Ec Chaim

Ec Chaim to synagoga reformowana działająca w obrębie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Tworzą ją osoby identyfikujące się z reformowanym nurtem judaizmu lub pragnące, pozostając osobami świeckimi, uczestniczyć w nieortodoksyjnym życiu żydowskim. Ma swoją siedzibę w centrum Warszawy, gdzie odbywają się modlitwy i spotkania. To wspaniałe miejsce jest użytkowane dzięki hojności Fundacji Ledor Wador, która od początku wspiera Ec Chaim

Ec Chaim wychodzi naprzeciw potrzebom tych członków Gminy i osób ze środowiska żydowskiego, które poszukują równowagi pomiędzy tradycją a nowoczesnością. I nie tylko w życiu religijnym, gdyż część wspierających rozwój społeczności reformowanej nie jest religijna. Łączy ich przekonanie, że warto razem tworzyć otwartą, pluralistyczną społeczność.

ec-chaim-sesja-ii-252

Ec Chaim jest kontynuacją i rozwinięciem działalności grupy Chawura, utworzonej w 2006 roku wewnątrz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. w celu inicjowania i kształtowania nieortodoksyjnych i świeckich działań Gminy. W 2009 roku Walne Zebranie GWŻ podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd do zatrudnienia nieortodoksyjnego rabina. Od października 2010 roku funkcję tę objął rabin Stas Wojciechowicz jako pierwszy reformowany rabin warszawskiej Gminy.

Synagoga Ec Chaim zaprasza do wspólnego świętowania Szabatów oraz świąt żydowskich, na wykłady rabina Stasa Wojciechowicza, studiowanie Talmudu z rabinką Małgorzatą Kordowicz, a dzieci na zajęcia Szkółki Szabatowej.