Rabini

rabin_schudrichRabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski, Synagoga im. Nożyków

Rabin Michael Schudrich urodził się w Nowym Jorku w 1955 roku. Uczęszczał do szkół żydowskich w rejonie Nowego Jorku, następnie studiował na State University of New York w Stony Brooks. W 1977 uzyskał stopień BA w religioznawstwie. Michael Schudrich został rabinem w 1980, a dwa lata później ukończył studia historyczne w uniwersytecie Columbia. Lata 1983-1989 spędził w Japonii, gdzie dbał o potrzeby religijne miejscowej społeczności żydowskiej, uczył żydowskiej kultury i historii. Działał także na rzecz upamiętnienia bohaterskiej działalności konsula Sugihary. Już jako student, w latach 70., rabin Schudrich podróżował do Europy Środkowej i Wschodniej i nawiązywał kontakty z żyjącymi tu Żydami.

W 1990 zaczął pracować dla Fundacji Laudera. Lata 1992-98 spędził w Warszawie. Do Polski powrócił w czerwcu 2000 jako główny rabin Warszawy i Łodzi.

8 grudnia 2004 Michael Schudrich został wybrany Naczelnym Rabinem Polski. Pełni także funkcję Rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Zgodnie z tradycją żydowską, Abraham wzniósł swój namiot w taki sposób, aby z każdej z jego czterech stron znajdowało się wejście. Dzięki temu goście mogli wybrać, którym wejściem chcą wejść do jego domu. 613 micwot, przykazań judaizmu, można rozumieć jako 613 różnych dróg bycia Żydem. Nasza społeczność jest otwarta na każdego, kto ma żydowskie pochodzenie i zapewnia wiedzę oraz doświadczenie tego, co to znaczy być Żydem. Naszym celem jest wspieranie takich osób, aby znalazły własny sposób na wyrażenie swojej wiary.

Rabin Michael Schudrich

rabin-stas

Rabin Stas Wojciechowicz
Rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Synagoga Ec Chaim

Urodził się w Taszkiencie w Uzbeckiej SRR w rodzinie o żydowskich i polskich korzeniach. Po upadku Związku Radzieckiego wyjechał na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w programie wspomagającym rozwój młodych demokracji w krajach postkomunistcznych. W ramach wymiany studenckiej zamieszkał u żydowskiej rodziny w Randallstown w stanie Maryland, z którą w 1994 wyemigrował do Izraela.

W latach 1995–1998 odbył studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Hajfy. Następnie przez trzy lata służył w Siłach Obronnych Izraela w Korpusie Młodzieży i Edukacji. W 2001 rozpoczął studia rabinackie na Hebrew Union Collage w Jerozolimie, gdzie otrzymał smichę w 2006. W latach 2004–2006, jako student rabinacki, pracował dla kongregacji Esz-Dawid w Aszdod, brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał podczas świąt reformowane kongregacje w byłym Związku Radzieckim. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach Netzer w Kijowie. Jego praca dyplomowa „The History of the Development and Main Focus of the English Reform Prayer Book” była poświęcona reformowanej liturgii w West London Synagogue.

W latach 2007–2010 był rabinem kongregacji Shaarei Shalom w Petersburgu. Od  października 2010 r. jest pierwszym reformowanym rabinem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Pod dachem współczesnej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie mieści się wiele nurtów judaizmu. Tradycja mówi o siedemdziesięciu wizerunkach Tory, oryginalnych i prawdziwych w najwyższym stopniu. Każdy członek Gminy ma dziś pełną możliwość wyboru swojej własnej żydowskiej drogi, zależnie od duchowych, kulturalnych i społecznych potrzeb.

Rabin Stas Wojciechowicz