אנו שולחים תנחומים מקרב לב למשפחתה של

סוניה הלנה ניסנבאום

זכרונה לברכה

נשיאת קרן משפחת ניסנבאום

מעת יסוד הקרן בשנת 1983 הייתה שותפה לשימור בתי קברות ואתרים יהודיים בפולין וכן להתחדשות התרבות היהודית בפולין

הנהלת הקהילה היהודית בוורשה