Poszukiwany asystent/asystentka do Biura Rabina Michaela Schudricha

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:

Asystent/Asystentka w Biurze Rabina Michaela Schudricha

Biuro Rabina Schudricha Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie (GWŻ w Warszawie) jest w pierwszej kolejności odpowiedzialne za organizację życia religijnego skupionego wokół Synagogi im. Nożyków GWŻ w Warszawie, wspiera także działania rabina Schudricha na stanowisku Naczelnego Rabina RP.

Osoba zatrudniona na stanowisku Asystenta odpowiedzialna będzie za:

 • Zarządzanie Biurem oraz prowadzenie bieżących spraw administracyjno-organizacyjnych.
 • Obsługę kancelaryjną Biura.
 • Nadzór nad realizacją budżetu Biura.
 • Kontakt z członkami Gminy, instytucjami żydowskim, partnerami krajowymi i zagranicznymi, pozostałymi interesantami.
 • Współpracę Biura z pozostałymi działami GWŻ w Warszawie oraz ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

Wymagania

 • Pogłębiona wiedza z zakresu judaizmu, historii, kultury i tradycji żydowskiej.
 • Znajomość działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i organizacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole – współpracy, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych/stresowych, ewaluacji zadań i pracowników.
 • Samodzielność i inicjatywa, asertywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Możliwość podjęcia pracy od początku lutego 2016 r.

Oferujemy

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w młodym i dynamicznym zespole.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie relacji polsko-żydowskich

Zatrudnienia jest planowane na trzymiesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia i zawarcia umowy o pracę na pełen etat.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do przesłania CV (wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych) na adres email: hr@jewish.org.pl do dnia 22 stycznia 2016 r.

W temacie maila prosimy wpisać: Rekrutacja Asystent w Biurze Rabina Schudricha

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatkami/kandydatami.