Seder TuBiszwat

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zaprasza na seder Tu BiSzwat, który odbędzie się w JCC Warszawa (ul. Chmielna 9a) 24 stycznia o godz. 19.00.

Seder poprowadzi rabin Michael Schudrich!

Zapisy: biuro@jccwarszawa.pl
Koszt: 10 zł (płatne na miejscu przed kolacją)

Serdecznie zapraszamy!

A gdy wejdziecie do ziemi i zasadzicie różnorodne drzewa owocowe, pozostawcie pędy ich nieobrzynane wraz z ich owocem przez trzy lata. Miejcie je za nie nadające się do obrzynania, owocu ich jeść nie będziecie. W czwartym roku wszystek ich owoc będzie poświęcony na uroczystości pochwalne dla Pana. Dopiero w piątym roku jeść możecie ich owoc, i tak przysporzy On wam jego urodzaju; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

Wajikra