Lesław Piszewski został członkiem Zarządu EJC

Lesław Piszewski, przewodniczący zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP oraz wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, został wybrany na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Kongresu Żydów (EJC). W czasie czteroletniej kadencji będzie łączył obowiązki wynikające z funkcji w obydwu instytucjach. Podczas tych samym wyborów na przewodniczącego EJC został ponownie wybrany Moshe Kantor, który pełni tę funkcję od 2007 roku.

Europejski Kongres Żydów (EJC) został oficjalnie ustanowiony jako nowa i niezależna organizacja z siedzibą w Brukseli w 1986 roku. Wcześniej europejskie kwestie żydowskie były rozpatrywane przez europejski oddział Światowego Kongresu Żydów (WJC). Dziś EJC jest partnerem regionalnym Światowego Kongresu Żydów. Jako jedyny przedstawiciel organizacji politycznej europejskiego żydostwa, EJC chroni interesy społeczności, współpracując na co dzień z instytucjami Unii Europejskiej.