Porozmawiajmy o Gminie – budżet

Na spotkaniu z cyklu „Porozmawiajmy o Gminie” po raz pierwszy w historii został zaprezentowany budżet GWŻ w Warszawie 18 lutego br. odbyło się spotkanie członków Zarządu w sprawie budżetu GWŻ w Warszawie na 2016 rok. Budżet został przedstawiony przez Annę Chipczyńską, przewodniczącą Zarządu, Annę Bakułę, skarbniczkę, oraz Lesława Piszewskiego, wiceprzewodniczącego Gminy. Prezentacja budżetu miała miejsce po raz pierwszy w historii Gminy. Oprócz kwestii finansowych na spotkaniu omówiono także plany na przyszły rok, m.in. dotyczące cmentarzy, nieruchomości i kultury. Duże zainteresowanie wzbudziły informacje na temat demografii Gminy: liczby przyjęć nowych członków, urodzeń, pogrzebów oraz statystyk związanych z wiekiem.