Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla członków Gminy

Drogie Członkinie i Drodzy Członkowie Gminy,

Dzięki wspaniałomyślności jednego z członków naszej Gminy organizujemy Wiosenny Konkurs Stypendialny przeznaczony na podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji dla wszystkich aktywnych zawodowo członków Gminy.

Jeśli uważasz, że odbycie konkretnego kursu bądź szkolenia albo udział w konferencji lub warsztatach może pomóc Ci lepiej wykonywać swoją pracę, awansować na wyższe stanowisko, zmienić branżę albo znaleźć zatrudnienie – ten konkurs jest przeznaczony dla Ciebie. Może w rozwoju zawodowym przeszkadza Ci brak znajomości jakiegoś programu komputerowego? Może potrzebujesz poprawić znajomość języka obcego, zdobyć wymagany przez pracodawcę certyfikat albo uzupełnić wiedzę w zakresie prawa czy najnowszych metod pedagogicznych? To tylko przykłady – komisja konkursowa zainteresowana jest wszelkimi dobrze uzasadnionymi propozycjami. Celem konkursu jest pomoc członkom naszej Gminy w rozwoju zawodowym.

Decyzja o rodzaju i wielkość pomocy będzie zależała od ilości złożonych podań i spełnienia wszystkich warunków określonych w Regulaminie Konkursu Stypendialnego.  W komisji konkursowej zasiądą członkowie Zarządu Gminy oraz przedstawiciel Komisji Pomocy Społecznej przy Związku Gmin. Kwota przeznaczona na konkurs to 3000 zł.

Regulamin Konkursu:

Do konkursu przystąpić mogą wszystkie osoby wykonujące pracę przynoszącą im dochód lub zarobek, a także bezpłatnie pomagające w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej, osoby pracujące oraz osoby bezrobotne poszukujące pracy i zdolne do jej podjęcia.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest:

a) opłacenie aktualnej składki członkowskiej oraz składek zaległych

b) dostarczenie aktualnego CV

c) szczegółowe  (ok. 1800 znaków) opisanie planu wykorzystania stypendium wraz z kosztorysem (opłaty za szkolenia, udział w konferencjach, staże itp.)

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 kwietnia. Propozycje w formie papierowej składamy w sekretariacie Gminy, w godzinach 08:00-16:00 lub wysyłamy pocztą na adres Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie ul. Twarda 6 00-195 z dopiskiem „konkurs”. Pytania prosimy kierować na adres emailowy: zarzad@jewish.org.pl. Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zgłoszeniu (wyłącznie na potrzeby konkursu).  O wygranej powiadomimy uczestników telefonicznie.