Stanowisko Gminy i Związku

Stanowisko Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w sprawie działań firmy City Star na terenie cmentarza żydowskiego w Płońsku

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich  w Polsce i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie wyrażają sprzeciw i oburzenie wobec działań firmy City Star z siedzibą w Płońsku. Od połowy lat 80-tych samorząd Miasta Płońsk troszczy się o cmentarz żydowski w Płońsku. Choć obszar ten należy formalnie do Skarbu Państwa, Urząd roztoczył nad tym terenem swoją opiekę. Przy lapidarium cyklicznie odbywają się uroczystości, m.in. upamiętnienie likwidacji getta w Płońsku. To miejsce szczególne także dla mieszkańców, którzy będąc z nim emocjonalnie związani, pomagają porządkować teren i przynoszą kwiaty. Pamiętają też, że Płońsk to miejsce, z którego pochodzi pierwszy premier Izraela Dawid Ben Gurion.

Kiedy w październiku 2015 dowiedzieliśmy się, że lokalna firma City Star, która jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, zamierza na terenie cmentarza wybudować centrum handlowe, natychmiast przystąpiliśmy do czynności prawnych zmierzających do zablokowania tego przedsięwzięcia. Takie działania są niedopuszczalne ze względów etycznych, dlatego nie ma i nie będzie naszej zgody na budowy na dawnych cmentarzach. Co więcej, są one niezgodne nie tylko z żydowskim prawem religijnym, które zakłada nienaruszalność miejsca pochówku, ale przede wszystkim z polskim prawem. W tej chwili toczy się postępowanie w Komisji Regulacyjnej mające na celu odzyskanie nieruchomości i wszelkie prace na terenie cmentarza powinny zostać wstrzymane.

Ostatnie działania firmy City Star – wywiezienie lapidarium– są nie tylko niezgodne z prawem, ale również wbrew wszelkim normom społecznym i moralnym.
Wzywamy firmę City Star do zaprzestania działalności na terenie cmentarza.

Lesław Piszewski – przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Anna Chipczyńska – przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie