Cmentarz Żydowski w Płońsku wpisany do rejestru zabytków

Zachowana dawna część cmentarza żydowskiego przy ul. Warszawskiej w Płońsku, z uwagi na zachowane wartości historyczne, została wpisana przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Konserwator nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Przyjęliśmy tę decyzję z wielką ulgą. Cmentarz nie jest miejscem gdzie powinno budować się centra handlowe. Plany zabudowy cmentarza żydowskiego były dla nas olbrzymim zaskoczeniem, jesteśmy zszokowani takimi pomysłami. Budowanie na terenie cmentarza centrum handlowego jest niezgodne nie tylko z żydowskim prawem, ale też z przyjętymi normami społecznymi. Nasze zdanie na ten temat podziela też wielu mieszkańców Płońska. Otrzymaliśmy od nich słowa wsparcia, a niektórzy zapalają obok cmentarza znicze. Warto też przypomnieć, że mieszkańcy sami w latach 80 upamiętnili to miejsce”, powiedziała Anna Chipczyńska – przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Mazowiecki Konserwator Zabytków w uzasadnieniu decyzji napisał: „bezsprzecznie istniejąca część dawnego cmentarza żydowskiego ma niepodważalną wartość historyczną. Stanowi niemal jedyny materialny ślad wielowiekowej bytności społeczeństwa żydowskiego w Płońsku, miejscu urodzenia Dawida Ben Guriona, pierwszego premiera Izraela. Jest to miejsce o szczególnej wartości symbolicznej, nie tylko dla rozproszonej po całym świecie społeczności żydowskiej, ale też dla historii miasta Płońsk, a szerzej historii Polski, dokumentujące jej wielokulturowość. Ostatnie wydarzenia, związane z realizacją inwestycji komercyjnej, wskazują na pilną potrzebę objęcia pozostałości cmentarza prawną ochroną konserwatorską”.