Oświadczenie w sprawie cmentarza w Płońsku – 1 kwietnia 2016

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w sprawie cmentarza w Płońsku

Informujemy, iż 28 marca dowiedzieliśmy się, że firma City Star ogrodziła teren cmentarza żydowskiego i miejsca pamięci w Płońsku. Przypominamy, że obecnie w sprawie cmentarza toczy się postępowanie w Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Zgodnie z polskim prawem oznacza to, że nie wolno wydawać żadnych decyzji administracyjnych dotyczących gruntu. Starosta płoński zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zgody na budowę budynku usługowo-handlowego na terenie cmentarza żydowskiego w Płońsku. Policja rozpoczęła postępowanie w sprawie usunięcia pomnika i nagrobków z terenu cmentarza.

Cmentarz został ogrodzony blaszanym ogrodzeniem w taki sposób, że nie wiemy, co się obecnie na nim dzieje. Na ogrodzeniu pojawiła się tabliczka „Teren prywatny. Wstęp wzbroniony”. Na początku marca br. firma City Star bez żadnego pozwolenia usunęła z terenu cmentarza Lapidarium – pomnik upamiętniający żydowskich mieszkańców Płońska oraz trzy macewy. Podobnie jak w przypadku ogrodzenia cmentarza, nie poinformowała o tym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Ustawienie blaszanego ogrodzenia spowodowało utrudnienie dostępu do miejsca pamięci i cmentarza dla społeczności żydowskiej, w tym gości z Izraela. Do tej pory na terenie cmentarza odbywały się zarówno żydowskie spotkania modlitewne, jak i wspólne uroczystości Żydów i przedstawicieli polskich władz. Jesteśmy zaniepokojeni następnym krokiem wykonanym przez City Star.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze działania tej firmy, obawiamy się, że jej działania mają na celu zniszczenie cmentarza żydowskiego oraz budowę na tym terenie centrum handlowego, na co nie możemy się zgodzić.

Anna Chipczyńska – przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Lesław Piszewski – przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce