Dotacje MSWiA

Wiele inicjatyw kluczowych dla funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce nie znalazło uznania wśród urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ogłoszonym właśnie podziale środków finansowych na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości. Łączna kwota dofinansowania została znacząco zmniejszona w porównaniu z latami ubiegłymi, a podział środków budzi rozczarowanie wśród przedstawicieli mniejszości naszego kraju.

Cięcia wydatków Ministerstwa dotknęły również Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Dofinansowania nie uzyskał „Kolbojnik” – ukazujący się cztery razy do roku Biuletyn Gminy. Dotacja umożliwiała druk i rozsyłkę pocztową czasopisma. Ubolewamy, że o braku dotacji dowiadujemy się ze stron internetowych – dotychczas nie wpłynęła odmowa Ministerstwa, nie znamy więc treści uzasadnienia. Decyzja urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zachwieje działalnością Gminy. Niezależnie od braku dofinansowania Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie będzie kontynuować dotychczasową działalność wydawniczą, aby zapewnić możliwie najlepszą komunikację z członkami społeczności.

Anna Chipczyńska

Przewodnicząca Zarządu
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie