Makom Tora

W Warszawie pomiędzy 22 a 24 grudnia odbyła się kolejna edycja Makom Tora – tym razem tematem wiodącym była rodzina żydowska. Wśród prelegentów znaleźli się: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Rabin Daniel Szychowski, Piotr Kowalik, Rabin Mosze Bloom i Rebecyn Chawa Bloom.

Czy problemy rodzinne naszych praojców i pramatek to ciągle te same, nasze problemy? Czy historie prarodziców mogą stać się wskazówką, jak problemów unikać i jak je rozwiązywać?