Historia Jesziwy Mędrców Lubelskich

Z radością informujemy, że wniosek złożony przez Fundację im. Mojżesza Schorra na przygotowanie wystawy multimedialnej „Historia Jesziwy Mędrców Lubelskich” został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dotację Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura – Interwencje”.

Wystawa zajmie na 5 lat pomieszczenia tuż obok lubelskiej Synagogi. Znajdziemy tam wstęp do judaizmu, historię gminy lubelskiej, życie i dorobek Meira Szapiry, a nawet nagranie jego pieśni, zaś w miejscu dawnej biblioteki będzie można studiować materiały, jakie ukazały się o Jesziwie na całym świecie, a także przedwojenne wycinki tłumaczone z jidysz. Ze względu na skalę i rozmach można powiedzieć, że będzie to wręcz muzeum historii lubelskiej Jesziwy. Otwarcie wystawy już w listopadzie.