Rabin Moshe Bloom i rebecyn Chava Bloom

Po czterech latach Polskę opuściła rodzina Bloomów – rabin Moshe Bloom i rebecyn Chava Bloom z dziećmi. Dziękujemy rabinowi i rebecyn za wszystko, co zrobili dla warszawskiej Gminy i społeczności. Życzymy powodzenia.

Rabin Moshe Bloom urodził się w 1984 roku w Izraelu. Studiował w jesziwie w Yerucham i służył w armii izraelskiej w stopniu oficera. Uzyskał kwalifikację z żydowskiego nauczania i niedługo przed przyjazdem do Polski otrzymał smichę rabinacką.

Do Polski Bloomowie przyjechali z trojgiem potomstwa. Tutaj ich rodzina powiększyła się ponadto o dwoje dzieci.

Rabin pełnił funkcję Rosz Kolel – prowadził codzienne studia Tory, ale też z niespożytą energią włączał się w działalność Gminy, z zaangażowaniem budował warszawską społeczność, a do wszystkich, z którymi rozmawiał, podchodził z uwagą i życzliwością, czym zdobył sobie powszechne zaufanie.

Do zobaczenia!