Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Obcokrajowców

Przedstawiamy projekt wspierany przez National Democratic Institute i organizowany przez koalicję w składzie: Stowarzyszenie Żydowskie CZULENT (reprezentujące mniejszość żydowską), Fundację Zustricz (reprezentującą mniejszość ukraińską), Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie (reprezentującą mniejszość żydowską), oraz Instytut Allehandra (organizację większościową) we współpracy z Fundacja Dialog – Pheniben (reprezentującą mniejszość Roma) oraz Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujący mniejszość tatarską i muzułmańską).

Nasze organizacje zawiązały koalicję, której celem jest zbadanie jakości współpracy pomiędzy mniejszościami, organizacjami działającymi na rzecz mniejszości, a lokalnymi i krajowymi władzami oraz określenie najbardziej palących potrzeb mniejszości i cudzoziemców.
Aby zrealizować zakładany cel przeprowadzimy badanie (w formie ankiet) wśród organów administracji samorządowej i rządowej, organizacji większościowych działających na rzecz mniejszości oraz obcokrajowców oraz organizacji mniejszościowych.

Wyniki ankiet zostaną przedstawione w Księdze Dobrych Praktyk działań / projektów / grantów / programów dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców, która promować będzie współpracę, budowanie koalicji oraz przedstawi najlepsze z praktyk, jakie stosowane są przez organy administracji. Umożliwi także władzom lokalnym i krajowym zapoznanie się z potrzebami mniejszości i obcokrajowców żyjących w Polsce. Księga zostanie zaprezentowana podczas jednodniowej konferencji organizowanej wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mamy nadzieję, że pozytywny przekaz zmobilizuje instytucje administracji publicznej i doprowadzi do większej otwartości i aktywizacji współpracy, zapewniając przydatne narzędzia w postaci projektów i procedur obecnie istniejących już w różnych instytucjach i województwach. Dialog doprowadzi do partnerstwa i wzajemnego zrozumienia, zmieniając sposób, w jaki organy administracji postrzegają mniejszości i obcokrajowców. Natomiast organizacje mniejszościowe zostaną zachęcone do współpracy z administracją i organizacjami większościowymi, przyczyniając się do dalszego rozwoju otwartego, tolerancyjnego i zróżnicowanego społeczeństwa.

Projekt wzmocni organizacje mniejszościowe w nim uczestniczące, zwiększając ich profesjonalizm, pozwalając na wymianę wiedzy i doświadczeń, a także umożliwiając im uczestnictwo w szkoleniach. Koalicja będzie platformą dla dalszej współpracy pomiędzy mniejszościami i obcokrajowcami, tworząc silną podstawę do samopomocy.