Oświadczenie w sprawie filmu Ruderman Family Foundation

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie stanowczo potępia film Ruderman Family Foundation. Padają w nim słowa „Polish Holocaust” – „Polski Holokaust”, na które to określenie nigdy się nie zgodzimy. Jest kłamliwe i szkodliwe. My także nie zgadzamy się z tezami nowelizacji ustawy o IPN, ale odpowiedzią na nią nie może być kampania nienawiści. Zażądaliśmy także od Youtube i Facebooka usunięcia go jako wprowadzającego światową opinię publiczną w błąd.

Lesław Piszewski
Przewodniczący
Związku Gmin Żydowskich w Polsce

Anna Chipczyńska
Przewodnicząca
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski