Powstaje fundusz wspomagający dla Żydów, którzy nie otrzymują środków z Claims Conference.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej organizuje program pomocy dla osób, które nie dostają niemieckiej renty odszkodowawczej, a ich sytuacja materialna wymaga wsparcia.

Stowarzyszenie prosi Żydów, obywateli polskich, mieszkających na stałe w Polsce, którzy przeżyli II Wojnę Światową na terenie ZSRR, o pilne przesłanie swoich danych adresowych i kontaktowych.

Pomocą mogą być też objęte osoby, które przeżyły wojnę na terenach okupowanych

przez Niemców, ale Claims Conference odmówiła im renty odszkodowawczej.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 grudnia 2019 roku do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, pocztą lub mailem.

Adres:  Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

Zarząd Główny

  1. Twarda 6

00-105 Warszawa

tel. 22 620 62 11, tel. kom. 601 244 450

E-mail: kombatanci@jewish.org.pl