Bracia, obcy czy współobywatele

Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce dr. hab. Jana Doktóra „Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku”. Jest to pierwszy tom z serii Stosunki Polsko-Żydowskie wydawanej przez Żydowski Instytut Historyczny.

Dr hab. Jan Doktór jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktorem naczelnym „Kwartalnika Historii Żydów”. Zajmuje się duchowością żydowską, starymi drukami żydowskimi i chrześcijańskimi misjami wśród polskich żydów. Jest autorem wielu publikacji i opracowań, m.in. „Początki chasydyzmu polskiego” (2004), „Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648–1792” (2012) oraz „Słowa Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu” (2017).

W spotkaniu z autorem udział wezmą prof. Anna Landau-Czajka oraz prof. Stanisław Obirek.

Spotkanie odbędzie się w środę, 20 listopada, o godzinie 18:00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Publikacja dofinansowana ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Publikacja dofinansowana ze środków Fundacji Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.

 

https://www.facebook.com/events/1147443745460694/