Rabin Michael Schudrich laureatem nagrody Fundacji Służby Rzeczypospolitej

Rabin Michael Schudrich został laureatem nagrody przyznawanej przez Fundację Służby Rzeczypospolitej osobom, które w swojej pracy i działalności społecznej urzeczywistniają ideały wolności, solidarności i społeczeństwa obywatelskiego. Naczelnego Rabina Polski uhonorowano za pracę na rzecz odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, a także za działalność społeczną, budowanie stosunków polsko-żydowskich i dialogu chrześcijaństwa z judaizmem.

Nagrodę Służby Rzeczypospolitej przyznają Rada i Zarząd Fundacji Służby Rzeczypospolitej, których członkami są: prof. Jerzy Buzek, Mirosław Chojecki, Paweł Gieryński, Maciej Heydel, Jacek Jezierski, prof. Irena Lipowicz, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Marek Safjan, mec. Piotr Sendecki, ks. Aleksander Seniuk, prof. Hanna Suchocka, mec. Jacek Taylor, Henryk Wujec, Jakub Wygnański, Maciej Zięba OP – Przewodniczący Rady Fundacji i prof. Andrzej Zoll.