Konkurs Biblijny Chidon HaTanach

Zapraszamy młodzież żydowską w wieku 14-18 lat do udziału w tegorocznej polskiej edycji międzynarodowego konkursu biblijnego Chidon HaTanach, która odbędzie się w środę, 26.02.2020, o godzinie 17:30 w JCC Warszawa!

Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest dwutygodniowy pobyt w Izraelu i możliwość reprezentowania Polski podczas etapu finałowego w Izraelu, który odbędzie się w dniach 20.04-4.05.2020.
Przelot do Izraela zasponsoruje reprezentantce/reprezentantowi Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Test konkursowy przygotuje i będzie sprawdzał rabin Oriel Zaretsky.

Materiał obowiązujący do krajowego etapu konkursu jest następujący:
• Księga Rodzaju 29 i 37
• Księga Liczb 13 i 27
• Księga Powtórzonego Prawa 34
• 1 Księga Samuela 16
• Księga Hioba 1
• Księga Jonasza 1
• Księga Jozuego 6 i 9

Przewidujemy możliwość udziału w konkursie osób, które nie mieszkają w Warszawie. Będzie można to zrobić za pośrednictwem lokalnych szkółek niedzielnych.

Zapisy do 23.02.2020 pod adresem: chidon@jccwarszawa.pl

 

https://www.facebook.com/events/223884771980093/