Rekrutacja do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego imienia Zuzanny Ginczanki

Zapraszamy uczniów — absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów pierwszych klas licealnych — do nowego, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, tworzonego w Zespole Szkół Lauder-Morasha. Od września 2020 roku rozpoczną w nim naukę dwie klasy – jedna pierwsza oraz jedna druga, obie liczące do 20 uczniów.
Pierwsze w Polsce, po zamknięciu szkół żydowskich po roku 1968, świeckie liceum żydowskie będziemy tworzyć w mocnej współpracy: uczniowie, rodzice i nauczyciele.
  • Chcemy, by było to miejsce otwarte dla wszystkich uczniów, pokazujące, jak czerpać inspiracje i siłę z różnorodności tożsamościowej. Świadomość kultury żydowskiej będziemy łączyć z głęboką nauką i zaangażowaniem społecznym.
  • Rywalizację zastąpimy współpracą, uczeniem się od siebie nawzajem, wspieraniem się oraz troską o dobrostan każdej i każdego z nas.
  • Tradycyjne wychowawstwo — tutorialem, czyli wsparciem i opieką nauczyciela sprawowaną nad nie więcej niż 5 uczniów, realizowaną najczęściej poprzez indywidualne spotkania.
  • Zamiast uczenia się poza klasą i zadań domowych, chcemy skutecznej nauki podczas dobrych lekcji. Szkoła będzie miejscem odnajdywania i rozwoju własnych pasji oraz dobrego przygotowania do późniejszych studiów.
  • Będzie nas obchodził świat, w jakim żyjemy, ludzki i nie-ludzki (zwierząt, przyrody).
  • Społeczność licealna będzie decydowała o sobie w sposób demokratyczny, kształtując taką rzeczywistość międzyludzką, jakiej dla siebie pragnie, i ożywiając tradycyjne żydowskie wartości: tikun olam (naprawa świata), równość, odpowiedzialność i współodczuwanie.
  • Chcemy stworzyć miejsce, w którym nauczymy się wiele o życiu, o sobie, o różnych naukach i sztukach, które da nam konkretne umiejętności, i które będziemy lubić.
W razie pytań prosimy o kontakt: liceum@lm.edu.pl