118. Urodziny Synagogi imienia Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków

Uroczyste otwarcie synagogi im. Nożyków w Warszawie odbyło się w Lag ba-Omer 25 maja 1902 roku (18. dnia miesiąca Ijar 5662 roku według kalendarza żydowskiego). Urodziny  bożnicy do dzisiaj są obchodzone w czasie święta Lag ba-Omer, które w tym roku wypada 12 maja.  Synagoga im. Nożyków, jako jedyna w Warszawie na lewym brzegu Wisły,  ocalała z pożogi wojennej i obecnie jest ważnym ośrodkiem żydowskiego życia religijnego, społecznego i kulturalnego.

Dom modlitwy przy ulicy Twardej 6 powstał dzięki warszawskiemu kupcowi Zalmanowi Nożykowi i jego żonie Rywce. W 1892 roku  małżonkowie kupili pustą parcelę, na której w ciągu 10 lat powstała synagoga w stylu romańskim z elementami ornamentyki bizantyjskiej i mauretańskiej, mogąca pomieścić wówczas nawet 560 osób. Uroczystość otwarcia synagogi odbyła się w Lag ba–Omer, 25 maja 1902 roku. Po śmierci małżonków Nożyków – Zalmana w 1903 i Rywki w 1914 roku – zgodnie z ich testamentem, bożnica została nieodpłatnie przekazana Warszawskiej Gminie Żydowskiej w zamian za utrzymywanie synagogi z środków przekazanych przez ofiarodawców, zachowanie jej pełnej nazwy, a także odmawianie w święta modlitwy El Male Rachamim za fundatorów. W czasie wojny Synagoga została zdewastowana i uszkodzona, ale jej konstrukcja nie zawaliła się i po prowizorycznej odbudowie w 1951 w synagodze spotykali się i modlili żydzi powracający po wojnie do Warszawy. W wyniku wydarzeń marca 1968 roku synagoga została zamknięta i dopiero w 1983 roku, po sześcioletnim remoncie, oddano ją wiernym, którym służy do dzisiaj.