Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie w publikacjach w PRL – seminarium

19 maja zapraszamy na seminarium online„Holokaust, pamięć, powielacz. Zagłada Żydów i okupacyjne stosunki polsko-żydowskie w publikacjach drugiego obiegu w PRL”, które poprowadzą dr Martyna Grądzka-Rejak (Biuro Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej) oraz dr Jan Olaszek (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Biuro Badań Historycznych IPN)

Podczas spotkania prowadzący opowiedzą m.in. o roli, jaką drugi obieg wydawniczy w PRL odegrał w tworzeniu pamięci o losach polskich Żydów podczas drugiej wojny światowej. Ich zdaniem, teksty dotyczące zagłady Żydów, które ukazały się poza cenzurą w rządzonej przez komunistów Polsce, zasługują na większą niż dotychczas uwagę badaczy i uwzględnienie ich w analizach polskiego piśmiennictwa na ten temat. Warto poszukać w nich odpowiedzi na pytania m.in. o to, w jakich publikacjach drugiego obiegu temat zagłady Żydów i okupacyjnych stosunków polsko-żydowskich był obecny; jaki wyłaniał się z nich obraz polityki Niemców; jak wyglądał w świetle tych publikacji stosunek Polaków do Zagłady i jakie ich postawy opisywano; wreszcie czy podejmowano problematykę związaną z upamiętnianiem Zagłady, na co zwracano szczególną uwagę, ale też jakie wątki pomijano i z czego mogło to wynikać.

dr Martyna Grądzka-Rejak – historyczka, judaistka, edukatorka. Pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN. Autorka m.in. książek „Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej” (2012) i „Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939–1945)” (2016).

dr Jan Olaszek – historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Biura Badań Historycznych IPN. Autor m.in. książek „Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989” (2015), „Jan Walc. Biografia opozycjonisty” (2018) i „Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981–1989” (2018).

___

Prosimy o rezerwację miejsca na wydarzenie. Link do platformy, na której odbędzie się wykład, przekażemy przed spotkaniem w wiadomości.

Rezerwacja możliwa jest również drogą mailową: promocja@jhi.pl

Liczba miejsc ograniczona.