Oferta pracy w Żydowskim Instytucie Historycznym

Żydowski Instytut Historyczny poszukuje osoby na stanowisko:
Kierownik/Kierowniczka ds. administracyjnych i zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
-przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym także finansowanych ze środków EOG,
-sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
-kierowanie pracą działu administracji.

Termin dostarczania zgłoszeń: 15 lipca br.
Więcej: www.bip.jhi.pl/praca-w-zih