Rekrutacja na podyplomowe Studia Polsko – Żydowskie Instytutu Badań Literackich PAN

W ofercie studiów znajdują się zajęcia obejmujące polityczną i społeczną historię Żydów na ziemiach polskich, historię sztuki żydowskiej, historię wielojęzycznej literatury żydowskiej i dzieje stosunków polsko-żydowskich. Tematem przewodnim obecnej, piątej już, edycji będą żydowskie kobiety. Ponadto, słuchacze studium będą mieli możliwość uczestniczenia w dwudniowym objeździe terenowym do Lublina.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w Instytucie Badań Literackich PAN. Rekrutacja trwa do 14.10.2020 r. Nabór uzupełniający trwa do 19.10.2020 r. Tegoroczna edycja studiów rozpocznie się 24.10.2020 r.

Szczegóły: http://studiazydowskie.edu.pl/portfolio/o-studiach/