Próba wyznaczenia miejsca pochówku Abrahama Sterna na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie

Rozpoczęły się prace nad wyznaczeniem miejsca pochówku Abrahama Sterna (https://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Stern_(wynalazca)).
W pierwszym etapie za pomocą synchronizacji zdjęć lotniczych wykonanych w 1944 r. przez Luftwaffe wyznaczono geodezyjnie w terenie alejki ograniczające sektor nr 2. Zgadzają się one szczęśliwie z tym co udało się wstępnie ustalić przy pomocy badania różdżkami. Kolejnym krokiem będzie próba ustalenia przy pomocy georadaru przebiegu rzędów grobów od pierwszego do czwartego. Niestety nawet przy widocznych poszczególnych komorach grobowych nie będziemy w stanie ustalić z całą dokładnością grobu Abrahama Sterna, bowiem nie wiemy czy groby w rzędzie liczono od prawej do lewej czy też odwrotnie.