Obchody 77. Rocznicy Powstania w Treblince

2 sierpnia 1943 roku pozostałym przy życiu więźniom udało się wzniecić powstanie, którego celem było zniszczenie ośrodka zagłady. W czasie walk przez okalające obóz zasieki przedostało się najwyżej 300 osób, z których zaledwie kilkudziesięciorgu udało się zbiec i dożyć końca wojny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznych obchodach prosimy o kontakt z p. Magdaleną Szyszkowską: nr tel. 22 827 92 21 wew. 109, mszyszkowska@jhi.pl

Liczba uczestników ograniczona.
Planowana jest transmisja online – szczegóły wkrótce.

 

Wydarzenie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego