Pocisk z II Wojny na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej

Dziś rano, na terenie najstarszej kwatery Cmentarza, podczas prac renowacyjnych natrafiono na pocisk pochodzący z okresu II Wojny Światowej.

Pracownicy zostali natychmiast ewakuowani, policja zabezpieczyła teren. Na miejscu pojawiła się grupa saperów, która bezpiecznie usunęła pocisk z terenu Cmentarza.

Ładunek wybuchowy pochodzi najprawdopodobniej z okresu Powstania Warszawskiego, w jego pobliżu nie było skupiska macew, co może sugerować, że w czasie wojny w pobliżu eksplodował inny pocisk.

Na miejscu zdarzenia oprócz służb mundurowych pojawili się przedstawiciele Komisji Rabinicznej ds. cmentarzy oraz Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Lesław Piszewski.

Wszystkim obecnym dziękujemy za niezwykle sprawnie i bezpiecznie przeprowadzoną akcję!