Medal „Zasłużony dla miasta Lublin” przyznany Jeszywas Chachmej Lublin

JESZYWAS CHACHMEJ LUBLIN OTRZYMAŁA MEDAL ZASŁUŻONY DLA MIASTA LUBLIN PRZYZNANY PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PANA KRZYSZTOFA ŻUKA
Wczoraj wieczorem Jesziwas Chachmej Lublin otrzymała Medal Zasłużony dla Miasta Lublin, który z rąk Prezydenta miasta Krzysztofa Żuka odebrał w imieniu społeczności żydowskiej w Lublinie i członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Przewodniczący zarządu Gminy – Lesław Piszewski.
Jesziwas Chachmej Lublin – sławna na cały świat przedwojenna żydowska wyższa uczelnia religijna, otrzymała medal w czasie, kiedy przypada 90. rocznica jej utworzenia przez rabina Majera Jehudę Szapirę.
Rabin Majer Szapira był wizjonerem. W 1924 roku opracował jednolitą metodę nauczania Talmudu w całym żydowskim świecie Daf Jomi (Karta Codzienna), wykorzystywaną na wielką skalę do dzisiaj. Pragnął także stworzyć potężną, nowoczesną uczelnię rabiniczną, która stałaby się światowym ośrodkiem nauki talmudycznej. Swoją ideę zrealizował właśnie tutaj – w Lublinie. 24 czerwca 1930 roku (28 Siwan 5690) Jesziwa rozpoczęła działalność, gromadząc na imponującej uroczystości otwarcia tysiące Żydów z całego świata. Jeszywas Chachmej Lublin była największą i najbardziej prestiżową szkołą rabiniczną na świecie. Lata II wojny światowej położyły kres jej działalności. Po wojnie budynek Jesziwy został przekazany Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, a w 2002 roku, na mocy Ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku, przeszedł na własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, która go wyremontowała. Dzisiaj w tym historycznym gmachu mieści się Hotel Ilan, do którego przybywają Żydzi i goście z całego świata, a synagoga ponownie pełni funkcję domu modlitwy i służy żydowskiej społeczności. Powróciło do niej także życie kulturalne, a najlepszym tego dowodem jest rozpoczęty wczoraj się w Synagodze Jeszywas Chachmej Lublin festiwal kultury żydowskiej Lubliner Festival.
Przez wszystkie lata swojego istnienia Jeszywas Chachmej Lublin była i jest częścią wspaniałej historii i współczesności wielokulturowego Lublina. Przyznanie Medalu Zasłużony dla Miasta Lublin Jesziwas Chachmej Lublin jest pięknym podkreśleniem jej związku z miastem.
Medal Zasłużony dla miasta Lublin otrzymali wczoraj także: pani Agnieszka Kolibska i panowie Jerzy Liniewicz i Andrzej Samborski. To uhonorowanie ich zaangażowania w pracę na rzecz wielokulturowości miasta i w stworzenie wystawy „Jesziwa – serce żydowskiego Lublina. Poezja – głos żydowskiego serca”, którą można od wczoraj oglądać w hoteli Ilan.
W czasie uroczystości wystąpił kantor Yoni Rose, którego śpiew przeniósł na chwilę zgromadzonych w Synagodze gości do serca żydowskiego Lublina.