Restauracja macewy na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie

Po dokładnym oczyszczeniu piaskowca z mchów, osadów i porostów, rozpoczęła się restauracja najstarszej macewy jaką udało się wyłowić z morza 40 000 nagrobków złożonych na Bródnie.

Jest to nagrobek zmarłego 11 lutego 1814 roku rabina Dowa (hebr.: Niedźwiedzia), syna Hirsza (jid.: Jelenia), który był przewodniczącym sądu rabinicznego. Niestety jeszcze chwilkę zajmie sprawdzenie w jakiej miejscowości znajdował się ów sąd.

Renowacja prowadzona jest ze środków własnych Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.