Hag Sameach!

Święto Simchat Tora upamiętnia zakończenie rocznego cyklu czytania Tory i rozpoczęcie nowego.

Głównym rytuałem Simchat Tora są radosne procesje (hakafot), podczas których świętujący niosą zwoje Tory, tańcząc i śpiewając. Po zakończeniu siedmiu tanecznych procesji jest odczytywany końcowy fragment Tory, a następnie jej początek.

Nazwa Simchat Tora pochodzi z księgi Zohar. Pierwsze wzmianki o obchodach święta znajdują w Talmudzie.

Radość Tory obchodzi się w Izraelu i w krajach diaspory w różnych terminach. Święto, w zależności od miejsca obchodów, ma różny charakter i obrzędowość. W Izraelu odbywa się tego samego dnia co Szmini Aceret (22 Tiszrej). W krajach diaspory obchodzone jest 23 Tiszrej jako ostatnie święto w cyklu świąt jesiennych.

W tym roku w Polsce święto Simchat Tora będzie obchodzone 10 i 11 października.