Hag Sameach!

HAG SAMEACH!
WESOŁEGO SUKKOT!
Święto Sukkot, nazywane także Świętem Szałasów, upamiętnia życie w szałasach podczas czterdziestoletniej wędrówki Żydów przez pustynię po wyjściu z niewoli egipskiej do Ziemi Izraela.
Święto Sukkot trwa siedem dni – od 15 do 21 miesiąca Tiszraj.