Odpowiedź Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka na list Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha z dnia 28 października 2020 r.