PAPIEROSIARZE Z PLACU TRZECH KRZYŻY

PAPIEROSIARZE Z PLACU TRZECH KRZYŻY
Mali żydowscy bohaterowie czasów drugiej wojny
światowej, którzy zwyciężyli – przeżyli, dzięki swojej
odwadze, pomysłowości i solidarności

Członkowie i sympatycy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Warszawie pragną upamiętnić losy grupy żydowskich dzieci,
które przetrwały wojnę. Niemal nieznana w Polsce historia
sierot i uciekinierów z getta, którą Józef Ziemian opisał
po wojnie w swojej książce „Papierosiarze z placu Trzech
Krzyży”, powinna zachować się w pamięci mieszkańców miasta.

Członkowie i sympatycy Gminy zainicjowali projekt
umieszczenia tablicy na ścianie zabytkowej kamienicy Instytutu
Głuchoniemych na placu Trzech Krzyży w Warszawie.

Tablicę zaprojektował dr hab. Antoni Grabowski, profesor Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest na niej tekst w trzech językach:
polskim, angielskim i hebrajskim. Obok tablicy zostanie umieszczony
kod QR, prowadzący do strony internetowej, na której będą opisane
losy dzieci i upamiętnieni pomagający im Polacy,

Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterskich
papierosiarzy tablicą na placu Trzech Krzyży i finansowego
wsparcia. Przybliżmy światu prawdziwą opowieść o dzielnych
żydowskich dzieciach, które przeżyły okupację, walczyły
w Powstaniu Warszawskim, a niektóre w dorosłym życiu
budowały Państwo Izrael. To jedna z niewielu, a może nawet
jedyna, dziecięca historia z czasów drugiej wojny światowej
z pozytywnym zakończeniem.
Warto i trzeba się nią dzielić!

Szczegółowe informacje i zbiórka pieniędzy:
https://zrzutka.pl/z/papierosiarze

Darowizny spoza Polski można wpłacać też bezpośrednio na konta
(SWIFT/BIC: PKOPPLPW):
PL10 1240 1066 1787 0010 0033 1240 (USD)
PL42 1240 6292 1978 0010 9714 8907 (EURO)
Tytuł przelewu: „Tablica Papierosiarze”