125. rocznica śmierci Ludwika Natansona

W niedzielę 13 czerwca 2021 roku przy grobie Ludwika Natansona na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, kwatera 20, spotkali się członkowie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, rabin Michael Schudrich, przewodniczący Zarządu GWŻ w Warszawie Lesław Piszewski, dyrektor cmentarza Witold Wrzosiński, korporanci ze sztandarami i przedstawiciele Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, aby krótką modlitwą uczcić pamięć wybitnego żydowskiego działacza społecznego, wspaniałego lekarza, członka polskiego bractwa akademickiego Konwent Polonia.
Ludwik Natanson był prezesem warszawskiej Gminy Żydowskiej od roku 1871, aż do swojej śmierci w 1896 roku. Angażował się w działania, które rozwijały, trwale zmieniały i polepszały życie warszawskich Żydów. Był pomysłodawcą wzniesienia największej synagogi w Warszawie – Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, która była symbolem judaizmu reformowanego i jedną z najwspanialszych budowli wzniesionych w Polsce w dziewiętnastym wieku. Zainicjował powstanie Szpitala Starozakonnych na Czystem i od 1887 roku stał na czele komitetu jego budowy. Placówka została otwarta po jego śmierci, w 1902 roku, i przez wiele lat była uważana za jeden z najlepszych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Rozpoczął także prace nad powstaniem Centralnej Biblioteki Judaistycznej i był inicjatorem budowy siedziby Gminy Żydowskiej przy ul. Grzybowskiej.
Przypadająca w tym roku 125. rocznica śmierci Ludwika Natansona przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Warszawie zostanie uczczona odnowieniem jego nagrobka.
Bardzo dziękujemy najstarszemu polskiemu bractwu akademickiemu Konwent Polonia z Sopotu i Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, że wspólnie możemy uczcić 125. rocznicę śmierci Ludwika Natansona odnowieniem nagrobka tego wybitnego prezesa warszawskiej gminy żydowskiej. To niezwykle piękny i wzruszający gest, dzięki któremu możemy wyrazić naszą wdzięczność za wieloletnią, wspaniałą pracę Ludwika Natansona na rzecz żydowskiej społeczności Warszawy.