2. Lubliner Festival 3-8 sierpnia 2021

Serdecznie zapraszamy na rozpoczynający się dzisiaj i trwający do 8 sierpnia 2. Lubliner Festival – Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie.
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest partnerem festiwalu i współorganizatorem jednego z projektów – „Noc szlakiem wydarzeń”, które odbędzie w piątek, 6 sierpnia. Uczestnicy wydarzenia poznają lubelskie synagogi i dowiedzą się o istnieniu tych, których nie ma już na współczesnych mapach miasta. W godzinach 15.00-18.00 będą mogli zwiedzić synagogę w Jeszywas Chachmej Lublin – przed wojną największej i najbardziej prestiżowej szkole rabinicznej na świecie.
Jeszywas Chachmej Lublin wraz z synagogą zostały zbudowane dzięki wielkiemu wysiłkowi i bezgranicznemu zaangażowaniu rabina Majera Jehudę Szapirę, którego jednolita metoda nauczania Talmudu w całym żydowskim świecie Daf Jomi (Karta Codzienna) z 1924 roku jest wykorzystywana na wielką skalę także współcześnie. Szkoła Mędrców Lublina i synagoga zostały otwarte 24 czerwca 1930 roku (28 Siwan 5690). Obecnie synagoga jest znana wśród chasydów na całym świecie, którzy są częstymi gośćmi hotelu Ilan mieszczącego w przedwojennej Jeszywas Chachmej Lublin.
Szczegółowy program znajduje się na stronie Lubliner Festival i w wydarzeniu na Facebooku!