SIMCHAT TORA

Przed nami Simchat Tora. Będziemy celebrować zakończenie i początek rocznego cyklu czytania Tory.
Simchat Tora jest elementem biblijnego żydowskiego święta Szmini Aceret, które następuje bezpośrednio po Sukkot w miesiącu Tishrei.