OŚWIADCZENIE ZGWŻ w RP

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczące antysemickich wydarzeń, które miały miejsce 11 listopada 2021 roku w Kaliszu.