LIST POPARCIA DLA NARODU UKRAIŃSKIEGO

Warszawa, 24 lutego 2022 roku

 

LIST POPARCIA DLA NARODU UKRAIŃSKIEGO

 

Drodzy Ukraińcy,

 

Warszawska społeczność żydowska solidaryzuje się z całym Narodem Ukraińskim w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach walki o wolność i jedność Ojczyzny.

 

My – Żydzi szczególnie doświadczeni przez drugą wojnę światową – jesteśmy i będziemy przeciwni wojnom, zawsze niosącym cierpienie, nieszczęście i śmierć ludzi. Nie możemy i nie chcemy być obojętni wobec grozy wojny i jej tragicznych skutków. Będziemy Was wspierać.

 

Każdy naród ma prawo do swojego kraju, samostanowienia, bezpiecznego życia. Nie poddawajcie się!

Jesteśmy z Wami!

 

Lesław Piszewski

Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

 

Rabin Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski

 

dr Sebastian Rejak

Acting Director AJC Central Europe

 

Marian Kalwary    

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie  Światowej

 

Piotr Kwapisiewicz

Prezes Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

 

Piotr Wiślicki

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny

 

Zygmunt Stępiński

Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

dr Grażyna Pawlak

Dyrektor Zarządu Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra

 

Artur Hofman

Prezes Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

 

Monika Krawczyk

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego

 

Agata Rakowiecka

Marta Saracyn

Fundacja JCC Warszawa

 

Helise E. Lieberman

Director Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland Foundation

 

Anna Bakuła-Wasilewska

Zespół Szkół Lauder-Morasha

 

Albert Stankowski

Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego

 

Gołda Tencer

Fundacja Shalom, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

 

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce

 

Igor Susid

Prezes Zarządu Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego Makabi Warszawa

 

Marcin Grynberg

Prezes Zarządu Fundacji Puszke

 

Alina Joanna Świdowska

Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Drugie Pokolenie-Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

 

prof. Andrzej Friedman

Przewodniczący Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej