Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy Błogosławionej Pamięci Profesora Szewacha Weissa.

Był nam szczególnie bliski, dzieląc los wielu polskich Żydów.

Profesor Szewach Weiss urodził się jako obywatel II RP w Borysławiu na terenie dzisiejszej Ukrainy. Przetrwał wraz z rodziną drugą wojnę światową dzięki Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, co podkreślał przy każdej okazji.

Po wojnie Szewach Weiss i jego rodzina musieli opuścić rodziny dom i w 1946 roku przez „zieloną granicę” wyemigrowali do Izraela. W drugiej ojczyźnie został wybitnym sportowcem, profesorem nauk politycznych, politykiem, przewodniczącym Knesetu.

W latach 2001–2003 pełnił funkcję ambasadora Izraela w Polsce. Wspierał na tym stanowisku społeczność żydowską w Polsce, ale przede wszystkim budował mosty między Polską a Izraelem. Jego trud został doceniony, a on sam uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. Kochał Polskę, a Polacy podziwiali go za to, że zawsze szukał tego, co łączy, a nie dzieli oba narody.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie Szewacha Weissa.

Oby jego dusza została wpleciona w węzeł życia wiecznego.

Zarząd GWŻ w Warszawie                                                                         

Sylwia Kędzierska-Jasik                                                                              

Eliza Panek

Anna Bakuła-Wasilewska

Anna Dodziuk van Kooten

Grażyna Majer

Remigiusz Sosnowski

Witold Wrzosiński

Naczelny Rabin Polski

Michael Schudrich