Trzęsienie ziemi w Turcji

OŚWIADCZENIE

Z wielkim smutkiem obserwujemy w mediach przerażające obrazy skutków trzęsienia ziemi, jakie w ostatnich dniach dotknęło Turcję.

Jesteśmy naszymi myślami i modlitwą z mieszkankami i mieszkańcami Turcji. Modlimy się za wszystkich, którzy stracili życie, łączymy się w bólu i smutku z ich bliskimi, życzymy rannym szybkiego powrotu  do zdrowia.

Prosimy, przyjmijcie najszczersze wyrazy współczucia z naszej strony, kiedy to Turcja potrzebuje wsparcia i solidarności od całego świata w tak trudnym dla niej czasie.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd GWŻ w Warszawie                                                                         

Sylwia Kędzierska-Jasik                                                                              

Eliza Panek

Anna Bakuła-Wasilewska

Anna Dodziuk van Kooten

Grażyna Majer

Remigiusz Sosnowski

Witold Wrzosiński

Naczelny Rabin Polski

Michael Schudrich