Bar / Bat Micwa

Zgodnie z żydowską tradycją, każdy chłopiec osiąga dojrzałość w wieku trzynastu lat. W traktacie Pirke Awot (5, 21) Miszna stwierdza, że „trzynastoletni chłopiec jest zobowiązany do wszystkich przykazań”, a w traktacie Nida (5, 6), że dziewczynka osiąga dorosłość w wieku 12 lat. W wieku dwunastu lat dziewczynka staje się Bat Micwa, dosłownie córką przykazań, co oznacza, że jest zobowiązana do wszystkich Micw. W wieku trzynastu lat chłopiec staje się Bar Micwa, synem przykazań i zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przykazań.

Ten kamień milowy w życiu młodych dorosłych tradycja zaznacza uroczystością, w której publicznie wypełniają Micwy, przykazania związane z nauką Tory. Ceremonia najczęściej odbywa się w sobotę w ramach studiowania Tory w Szabat. Dla chłopców i dziewcząt najważniejszą częścią procesu jest publiczne wygłoszenie własnego komentarza do Parszy Tory, wypełniając tym samym najważniejszą Micwę wszystkich – nauczanie Tory. W synagodze im. Nożyków chłopiec może zdecydować się na czytanie z Księgi Proroków, odmówienie błogosławieństwa nad Torą i / lub czytanie fragmentów Tory. W Synagodze Ec Chaim zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wykonują te zadania. Dodatkowo zapraszamy rodziców i rodziny Bar / Bat Micwy do zabrania głosu.

Przygotowanie do Bar / Bat Micwy może trwać od roku do kilku miesięcy, w zależności od tego, co młody mężczyzna / kobieta chce zrobić. Rodzice Bar / Bat Micwy powinni spotkać się z jednym z Rabinów rok wcześniej, aby ustalić datę i stworzyć plan dla Bar / Bat Micwy. Każda ceremonia jest dostosowana do Bar / Bat Micwy i ich rodziny. Najważniejsze w ceremonii Bar / Bat Micwy jest to, że to jest pierwszy niezależny krok do życia w społeczności żydowskiej. Częścią przygotowań jest studiowanie i zgłębianie żydowskiej wiedzy na zróżnicowane żydowskie tematy, wybiegające daleko poza samą ceremonię.