O nas

Gmina to podstawowa organizacja wspólnoty żydowskiej, wchodząca w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Gmina Warszawska z Filią w Lublinie jest największą z gmin tego Związku.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, z filią w Lublinie, jest jedną z ośmiu organizacji wchodzących w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Jej członkami mogą być osoby, których przynajmniej jedno z dziadków było Żydem – na podstawie tzw. Prawa Powrotu.

Przewodniczącą obecnego Zarządu Gminy, wybranego w 2022 roku, została Sylwia Kędzierska-Jasik, wiceprzewodniczącą Eliza Panek, skarbniczką Anna Bakuła-Wasilewska, w skład Zarządu wchodzą także: Anna Dodziuk van Kooten, Grażyna Majer, Remigiusz Sosnowski oraz Witold Wrzosiński.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie kontynuuje tradycję przedwojennych gmin żydowskich, a więc realizuje misję samorządu żydowskiego. Obecnie Gmina zrzesza ok. 700 członków i ta liczba sukcesywnie wzrasta. Członkowie naszej społeczności to ludzie młodzi i starsi, aktywni zawodowo i seniorzy – wszyscy, którzy chcą działać na rzecz społeczności i być jej częścią. Swoje miejsce może tu znaleźć każdy, niezależnie od swojej religijności. Gmina nie jest organizacją ortodoksyjną, członkowie społeczności spotykają się na modlitwach zarówno w ramach nurtu tradycyjnego, jak i postępowego. Gmina jest animatorem życia lokalnej społeczności żydowskiej, a jej celem jest stwarzanie coraz szerszej oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Zapewniamy także wsparcie i system pomocy społecznej osobom potrzebującym.

W Gminie jest miejsce dla każdego Żyda. Staramy się łączyć tradycję i kreatywność, nowoczesność i kontynuację, wspierając każdego w poszukiwaniach unikalnej formuły żydowskiej tożsamości. W naszej społeczności są osoby o bardzo różnych poglądach i stylach życia, dlatego staramy się stworzyć jak najszerszy wachlarz ofert. Gmina zapewnia możliwość zachowania tradycji, jednak bez narzucania światopoglądu czy prób nawracania. Zabezpieczone są podstawowe potrzeby osób religijnych, takie jak koszerne produkty żywnościowe czy dostęp do mykwy. Zatrudnieni są duchowni przedstawiciele różnych odłamów judaizmu oraz religijni i świeccy edukatorzy.


Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania Gminy!