Członkostwo

Kto może zostać członkiem gminy?

Członkiem Gminy może zostać każdy, kto zgodnie z Prawem Powrotu ma prawo ubiegać się o obywatelstwo Izraela – warunkiem jest, by przynajmniej jedno z dziadków było Żydem. Oznacza to, że aby zostać członkiem Gminy nie trzeba być Żydem halachicznym, czyli być Żydem po mamie. Od nowych członków nie jest wymagana żadna konkretna wiedza o historii i religii żydowskiej, znajomość języka hebrajskiego, jidysz, czy inna dodatkowa wiedza lub doświadczenie.

Co ważne, Gmina zrzesza Żydów niezależnie od stopnia ich religijności. Członek Gminy nie może być jednak zrzeszony w innych związkach wyznaniowych. Konieczne jest także posiadanie obywatelstwa polskiego.

Jak można zostać członkiem Gminy?

By zostać członkiem Gminy należy:
– pobrać deklarację członkowską
– następnie należy przedstawić dokumenty poświadczające żydowskie pochodzenie danej osoby lub jej rodziców/dziadków. Mogą to być przedwojenne zaświadczenia urodzenia lub obrzezania, ślubu lub rozwodu żydowskiego w rodzinie, dokument o zmianie nazwiska, zaświadczenie o pochówku na cmentarzu żydowskim lub przynależności do żydowskich organizacji oraz inne. W przypadku kiedy brak jest takich dokumentów, rabin przeprowadza z kandydatem wywiad.
– należy zdobyć również podpisy dwóch członków Gminy i złożyć wszystkie dokumenty w biurze Gminy.

Raz na kilka miesięcy Zarząd Gminy organizuje spotkania, podczas których przyjmowani są nowi członkowie. Po rozmowie z Zarządem i zapłaceniu rocznej składki w wysokości 30 złotych (emeryci i renciści) lub 50 zł (pozostali członkowie, w tym studenci) można odebrać swoją legitymację członkowską.

Deklaracja członkowska PDF

Jak opłacić składkę członkowską?

Pieniądze można wpłacać do gminnej kasy (czynnej pon.-pt.: 9.00-13.00) lub na konto 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904

Prosimy także nie zapomnieć o konieczności podstemplowania legitymacji członkowskich, aby móc w pełni korzystać z przywilejów bycia członkiem GWŻ.